Archiv autora: sob33

PDSKADAVY

Projekce Dopravních Staveb Kadavý se zabývá od roku 2004 projektováním místních, účelových komunikací, včetně komunikací pro pěší, cyklisty a zpevněné plochy pro parkování, skladovací zpevněné plochy včetně návrhu dopravního značení a dopravních opatření.

Od roku 2010 byla projekce rozšířena o zajišťování drobný stavebních prací ve specializaci dopravní stavby.

Naší prioritou je Vaše spokojenost.