Referenční stavby

Rok  2016 ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE PŘES II/327U ZŠ SKŘIVANY, financováno z fondu SFDI

Skřivany1

Skřivany

 

 

•Oprava zálivu autobusové zastávky v obci Homyle (investor obec Boharyně)
• Výstavba komunikace pro lokalitu RD v obci Kosice (investor obec Kosice)
• SO komunikace k ČOV Chomutice, Vlkov pro PROIS a.s.
• Úprava dopravního značení u parkovacího domu Katschnerka v Hradci Králové (investor město Hradec Králové
• Sjezd do areálu Policie ČR, ul. Na Brně, Hradec Králové – Moravské předměstí, parc. Č. 839/3 a přilehlé ulice Na Brně, parc.č. 997/1 v k.ú. Nový Hradec Králové (investor ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje)
• Výstavba komunikace pro 5 RD v obci Víska (pro SAI Chrudim)
• Parkoviště pro bytové domy v obci Skřivany (investor STAVOKA Kosice a.s.)
• Osazení dopravního značení mezi obcemi Lučice – Kladruby na silnici III/32723 (investor město Chlumec n/C)

• Návrh řešení optimalizace parkování a vjezdu do safari ZOO Dvůr Králové (objednatel ZOO Dvůr Králové nad Labem)
• Úprava parkování a úprava veřejného osvětlení před koupalištěm Flošna Hradec Králové
(investor MM Hradec Králové)
• Sběrný dvůr v obci Myštěves (investor obec Myštěves)
• Z řízení vjezdů pro RD v obci Opolany (investor obec Opolany)
• Oprava místních komunikací v obci Kosice (investor obec Kosice)
• Výstavba chodníku podél II/298 v obci Rokytno (investor obec Rokytno)
• Výstavba parkoviště u hřbitova v obci Činěves (investor obec Činěves)
• Výstavba parkoviště u mateřské školky v obci Činěves (investor obec Činěves)
• Výstavba komunikací pro sídliště 60RD v obci Černá u Bohdanče (investor STAVOKA Kosice a.s.)
• Rekonstrukce stezky pro pěší a cyklisty ul Sadová v Chlumci nad Cidlinou (investor Město Chlumec nad Cidlinou)

IMG_20140407_110107-940x198

• Výstavba chodníku v obci Sloveč
• Výstavba komunikace pro lokalitu RD město Železnice
• Výstavba komunikace pro lokalitu RD Přepychy u Opočna
• Výstavba zpevněné plochy ZVU Hradec Králové
• Regenerace centra Polabiny 4 Pardubice PD DPS  SO 100 komunikace a zpevněné plochy, SO 001 Příprava staveniště a příprava území Gen. projektant                                                   MAJAQ Architects                                                                                                      – odkaz na stránky městské části Polabiny
• Obnova stromořadí a výstavba stezky pro pěší, Chudeřice

• Rekonstrukce chodníku v obci Vinary u Vysokého Mýta
• Novostavba montážní haly v areálu PETER GFK spol. s r.o. SO 02 – Komunikační a obslužné plochy, GP TRIO-PROJEKT s.r.o.
• Oprava komunikace, chodníku a vjezdů ulice Rožumberkova, obec Žiželice
• Výstavba zpevněné plochy ZVU Hradec Králové
• Oprava komunikace ul. Prokopa Holého, město Pečky
• Výstavba chodníku v obci Kobylice
• Technický dozor investora- Sanace sesuvu komunikace lokalita Sádek v obci Skřivany      • Technický dozor investora – Chodník podél silnice I/17, obec Stradouň

• Technický dozor investora – Rekonstrukce komunikace Hradišťko II, obec Žiželice
• Technický dozor investora – Výstavba komunikací pro město Pečky
• Výstavba parkoviště 3 pro Polikliniku II v Hradci Králové, investor Lékařské sdružení a.s.

 • Ostatní realizované referenční stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Výstavba zpevněné plochy ze zámkové dlažby v areálu Střední zemědělské školy v Poděbradech v objemu 1,7mil.Kč (rok výstavby 2002)
 • Výstavba parkoviště v areálu firmy STE v Kladně v objemu 3,0mil.Kč (rok výstavby 2002)
 • Výstavba sportovního areálu a kempu se sociálním zařízením v obci Lodín v objemu 4,0mil.Kč (rok výstavby 2002-2003)
 • Oprava komunikace a výstavba chodníku v Městci Králové ul.Na Barevně v objemu 2,3mil.Kč(rok výstavby 2003)
 • Výstavba-průtah Týnec nad Labem II/327 pro Polabská stavební CZ, investor Středočeský kraj v objemu 32,0mil.Kč (rok výstavby 2004)
 • Projekce a výstavba zpevněných ploch v areálu firmy TECAM v Hradci Králové, investor TECAM Hradec Králové v objemu 11.mil.Kč(rok výstavby 2005)
 • Projekce a výstavba skladových hal se zpevněnými plochami a odvodněním v areálu firmy Stavebniny Zámečník v objemu 31.mil.Kč (rok výstavby 2004-2006)
 • Stavební úpravy zpevněných ploch v okolí Jiráskova divadla pro Město Nový Bydžov v objemu 6,2mil.Kč (rok výstavby 2006)
 • Výstavba komunikací pro sídliště RD v obci Lodín (investor obec Lodín) v objemu 8.mil.Kč (rok výstavby 2007)
 • Rekonstrukce komunikace po výstavbě inženýrských sítí pro město Sobotka okr.Jičín v objemu 9.mil.Kč (rok výstavby 2007)
 • Oprava komunikace III/10174 Strašín – Křenice v objemu 10mil.Kč (rok výstavby 2008)
 • Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v Ličně v objemu 4,0 mil.Kč(rok výstavby 2009 – 2010)

Napsat komentář

road design and construct