Služby a vybavení

Nabízíme služby

 

 

IS12a

 

 

Softwarové a hardwarové vybavení kanceláře

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Projektová dokumentace místních a účelových komunikací, parkovišť, zpevněných ploch
 • Návrhy dvorů a zpevněných ploch u rodinných domů
 • Zřízení sjezdu k nemovitosti včetně rozhledových trojúhelníků
 • Úpravu dopravního značení, DIO, DIR, pasporty
 • Technický dozor investora

 

 • Auto CAD CIVIL 3D                       (licence od CAD studio a.s.)
 • AUTOPEN Liberec, program pro podélné a příčné řezy komunikací
 • RTS Stavitel+ (cenové úrovně RTS, URS)
 • Microsoft Office
 • Bezhranolová totální stanice        SOUTH 355 R+
 • Velkoformátová tiskárna CANON iPF605

Napsat komentář

road design and construct